ID: 362436
Complete
ID: 271416
ID: 241452
ID: 241702

Automaattinen lypsy

Työntekijät tekevät muita tehtäviä navetassa fyysisti vaativan lypsytyön sijaan. He huolehtivat lehmien siirrosta lypsylle, puhdistavat parret, ruokkivat lehmät ja seuraavat lypsyprosessia samlla kun lehmiä lypsetään.

Ja tulos: jopa 50% työajan säästö, parempi työn mielekkyys ja työtyytyväisyys. Tuloksena merkittävästi alemmat lypsykustannukset.

5 tehtäväänsä erikoistunutta robottia

Viiden tehtäväänsä erikoistuneen robotin avulla varmistamme sen, että riski tartuntojen siirtymisestä lehmästä toiseen lypsylaitteiston kautta on mahdollisimman pieni. Erikoistuneiden robottien ansiosta jokainen vaihe suoritetaan optimaalisesti.

Robotit suorittavat jokaisen vaiheen oikein ja johdonmukaisesti lypsyn jokaisessa vaiheessa. Se auttaa parantamaan utareterveyttä ja maidon määrää ja laatua. Jokainen robotti on varustettu kehittyneellä 3D-kameralla, jonka ansiosta vetimet tunnistetaan ja löydetään ensimmäisestä lypsystä alkaen.

Robotit 1-2

Pesevät ja esikäsittelevät

Pesu, suihkeet ja vetimien kuivaus tehdään erityisellä esikäsittelykupilla. Nopea ja tehokas pesu ja esikäsittely edistää utareterveyttä ja nopeuttaa maidon laskeutumista.

1 kuppi


Pesee ja esikäsittelee

Robotit 3-4

Kiinnittävät

Kuppien kiinnitys on tarkkka ja hellävarainen – riippumatta vetimen muodosta ja koosta. Rauhallinen ja johdonmukainen robottien kiinnitystapa auttaa lehmiä rentoutumaan lypsyn aikana.

Jopa

98%


kiinnityksen onnistuminen

Aito neljänneskohtainen lypsy

Jos haluat maksimoida maitomäärän tehokkaimmalla ja hellävaraisimmalla tavalla, neljänneskohtainen lypsy on ehdoton edellytys. Jokainen neljännes lypsetään erikseen ja yksilöllinen irrotus estää tyhjälypsyn. Se on hyväksi vedinten päiden kunnolle ja varmistaa maksimaalisen maitomäärän jokaisella lypsyllä. Jokaisen neljänneksen maitomäärä, virtaus, väri ja johtavuus mitataan.

4.00
3.80
4.50
5.00
Robotti 5

Käsittelee vetimet utarehoitoaineella

Kameratekniikan ansiosta käsittely on tarkka. Se auttaa vähentämään utaretulehdusta ja varmistaa parhaan mahdollisen utareterveyden ja maidon laadun.

illu-08-spray

Vähemmän kuin

10ml


nänni spray kohti lehmä

Vallankumous lypsyyn

Lehmä on nyt lypsetty. Se ohjataan automaattisesti älyportin ohjaamana takaisin omaan osastoonsa tai tarkistettavaksi. Lypsypaikka huuhdellaan puhtaaksi ennen seuraavan lehmän tulosm lypsylle.

Lisääntynyt
maitotuotos

Parannettu
utareterveys

Varmistaa
maidon laatu

Minimimaitomäärä
lypsykustannus

Farm Manager-ohjelmalla

DeLaval AMR™-navetan tuotannonohjaus hoidetaan DeLaval DelPro™ Farm Manager-ohjelmalla. Se kytkee yhteen navettasi eri alueet – ruokinnan, jalostuksen, karjan terveyden, lypsyn, ja suorituskyvyn. Se tallentaa, analysoi ja seuraa tietoja, jotta voit tehdä kaikki tärkeä tilasi johtamisessa tarvittavat päätökset.

ID: 362436

ID: 271416

ID: 362436

ID: 271416

ID: 241452

ID: 241702

ID: 123941

ID: 665973

24

Paikkainen

24/7

Paikkainen

1600

Lypsyä
päivässä

5

Tehtäväänsä erikoistunutta
robottia

1

Tuotannonohjaus

illu-11-euro-symbol

Pienimmät kustannukset
lypsystä

50%

Työnsäästö

illu-11-manpower